Chauffeurs

Indien uw werkgever een overeenkomst aangaat met PACCAR voor DAF Connect of een andere datalogger, zal uw voertuig op afstand in de gaten worden gehouden, bijvoorbeeld om gegevens van uw voertuig te verzamelen. Alhoewel deze gegevens eerder betrekking hebben op het voertuig dan op de chauffeur, worden deze gegevens persoonsgegevens indien wij mogelijk in staat zijn de chauffeur indirect te identificeren. Dat is echter niet onze bedoeling.

 

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij? Waarom verwerken wij uw gegevens? Rechtmatige grondslag
Voertuigidentificatienummer, kentekenplaat, GPS-coördinaten, datum en tijdstip, ID van de chauffeur. Om de prestaties van het voertuig te analyseren en de kwaliteit en prestaties van onze producten en diensten te optimaliseren. Om diagnostiek op afstand te verrichten en planning van reparaties en onderhoud te verzorgen. Om hulp bij pech onderweg te verlenen, indien aangevraagd via ITS. Om contractuele verplichtingen na te komen. Gerechtvaardigd belang
Naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer Om uw deelname aan een chauffeurswedstrijd mogelijk te maken Toestemming