Trucknasium zoekt vrijwilligers

 

Het Trucknasium is een jonge afdeling binnen het DAF Museum die onderwijsprogramma's ontwikkelt voor scholieren van 10-16 jaar. Met praktijkvoorbeelden, opdrachten en simulaties maken deze leerlingen kennis met de veelzijdig wereld van wegtransport met trucks. Diverse aspecten, bijvoorbeeld engineering, testing, productie en de betekenis van vrachtauto’s binnen de logistiek, vormen voor de bezoekers van het Trucknasium een uitdaging binnen de innovatieve branche. 

Om de belangstelling vanuit het onderwijs voor deelname aan ons programma in de komende jaren te kunnen behappen, zijn wij constant bezig om nieuwe vrijwilligers te werven voor ons Trucknasium team. Met ongeveer 25 collega’s zijn wij bezig om het Trucknasium lesprogramma verder uit te breiden en uit te voeren. Op jaarbasis ontvangen wij nu ongeveer 1200 leerlingen en dat zal in enkele jaren uitgroeien naar 1600 deelnemers.

Op korte termijn zoeken wij een aantal vrijwilligers. 
Bekijk de functieprofielen. 

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Trucknasium van het DAF Museum, via de mail: info@daf-museum.nl.

 
 • Vrijwilliger-studentbegeleider

  Functieomschrijving vrijwilliger-begeleider

  Functieprofiel

  We zoeken enthousiaste vrijwilligers die jongeren weten te boeien voor techniek en Automotive. Enige ervaring in presenteren aan en het begeleiden van groepen is gewenst. Daarnaast is kennis van de industriële Automotive sector zeer wenselijk.
  Vrijwilliger-begeleiders moeten zich kunnen inleven in de denk- en leefwereld van jonge bezoekers van het DAF Museum (bovenbouw basisonderwijs en onderbouw van het voortgezette onderwijs).

  Tevens is het van belang dat je als enthousiaste vrijwilliger in het team van Vrijwilliger-begeleider elkaar helpt o.b.v. ieders eigen ervaringen.
  Affiniteit met het reilen en zeilen van het DAF Museum in zijn geheel strekt zeer tot aanbeveling.
  Het vraagt gemiddeld een dagdeel per week, wat in goed onderling overleg wordt ingevuld. 

  Taakomschrijving

  • Jongeren op een enthousiaste manier kennis laten maken met techniek in het algemeen 

  • Laten ervaren wat mogelijk is binnen de industriële Automotive sector

  • Met behulp van praktijkopdrachten en digitale simulaties jongeren laten ontdekken wat de effecten zijn van hun eigen acties op diverse gebieden zoals design, aerodynamica, energiebesparing/duurzaamheid en veiligheid.


    

  Wij bieden
  Het Trucknasium biedt een uitdaging. Je bent als vrijwilliger-begeleider actief in een boeiende, jonge afdeling van het DAF Museum en promoot het toekomstig werken in de Automotive sector. Dit alles in een geweldige, historische omgeving.

  Interesse?

  Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het Trucknasium bij het DAF Museum, via de mail: info@daf-museum.nl

 • Vrijwilliger-host

  Functieomschrijving vrijwilliger-host
  Voor de korte termijn zijn wij op zoek naar een vrijwilliger-host.

  Functieprofiel

  Wij zoeken een enthousiaste collega, die op een prettige en ontspannen manier zowel voor de leerlingen als hun begeleiders de rol van gastheer/gastvrouw kan vervullen. Belangrijke taak is ervoor te zorgen, dat bezoekende leerlingen en hun begeleiders vanaf het eerste moment zich thuis voelen in het DAF Museum/Trucknasium. Enige ervaring met soortgelijke werkzaamheden strekt tot aanbeveling, maar ook personen die affiniteit hiermee hebben, zijn van harte welkom.
  Betrokkenheid bij het reilen en zeilen van het DAF Museum in zijn geheel strekt zeer tot aanbeveling. De taakomvang is 1 à 2 dagdelen per week afhankelijk van de periode van het schooljaar.

  Taakomschrijving 

  • Ontvangen en begeleiden van de leerlingen en hun begeleiders tijdens het bezoek aan het museum.

  • Het verzorgen van de introductie van de leerlingen op het lesprogramma.

  • Het regelen van de algemene gang van zaken bij de uitvoering van het lesprogramma.

  • Het uitvoeren van de enquête onder leerlingen bij afsluiting van het lesprogramma.

  • Betrokkenheid bij het reilen en zeilen van het DAF Museum in zijn geheel strekt zeer tot aanbeveling.

  Wij bieden

  Het Trucknasium biedt een uitdaging. Je promoot het DAF Museum en het toekomstig werken in de Automotive sector. Dit alles in een geweldige, historische omgeving.

  Interesse?

  Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het Trucknasium bij het DAF Museum, via de mail: info@daf-museum.nl.

   

 • Vrijwilliger-coach begeleidersteam

  Functieomschrijving vrijwilliger-coach begeleidersteam

  Voor de korte termijn zijn wij op zoek naar een vrijwilliger-coach van ons team leerlingbegeleiders

  Functieprofiel

  Wij zoeken een enthousiaste collega, die op een prettige wijze de contacten onderhoudt binnen het team van onze leerlingbegeleiders.
  Voor de leerlingbegeleider is hij/zij de schakel tussen het leerlingbegeleidersteam en de rest van het Trucknasium team.
  Enige ervaring met soortgelijke werkzaamheden is een pré, maar ook personen die affiniteit hiermee hebben, zijn van harte welkom.
  Betrokkenheid bij het reilen en zeilen van het DAF Museum in zijn geheel strekt zeer tot aanbeveling.
  De taakomvang is 1 à 2 dagdelen per week afhankelijk van de periode van het schooljaar.

  Taakomschrijving

  • Deze vrijwilliger stuurt het team leerlingbegeleiders aan.

  • Hij coördineert de overleggen, de bijscholingen en trainingen van deze groep vrijwilligers.

  • Hij begeleidt nieuwe collega’s tijdens hun inwerkperiode in ons Trucknasium.

  • Feedback uit de enquêtes ingevuld door onze bezoekers vertaalt hij t.b.v. aanpassing en verbetering van ons lesprogramma

  • Is lid van het Centraal overleg (CO) dat het Trucknasium aanstuurt

  • Affiniteit met reilen en zeilen van het DAF Museum in zijn geheel strekt zeer tot aanbeveling.

   

  Onze groep leerlingbegeleiders voert ons lesprogramma uit als een klas op visite is in het Trucknasium/DAF Museum. In kleine groepjes maken de jonge bezoekers kennis met onze lesmodules.

  Interesse? 

  Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het Trucknasium bij het DAF Museum, via de mail: info@daf-museum.nl

   

 • Vrijwilliger-centrale coördinator

  Functieomschrijving vrijwilliger centrale coördinator 

  Functieprofiel

  Bekendheid met de (industriële) Automotive wereld strekt tot aanbeveling. Netwerken binnen (Automotive)bedrijven/organisaties en onderwijsinstellingen zijn een pré. Hij/zij is een teamplayer, die kwaliteiten heeft om een vrijwilligersteam aan te sturen. Belangstelling voor de museale functies van het DAF Museum is een belangrijke attitude.
  Taakomvang: 2 dagen per werk

  Taakomschrijving

  Deze collega is de spin in het web van het gehele Trucknasium (TN) afdeling. Hij/zij geeft leiding aan het Centrale Overleg (CO) waarin ook de andere teamleiders van het TN zitting hebben. In principe is dit een duo-functie. 2 vrijwilligers / coördinatoren dragen samen de eindverantwoordelijk van de totale Trucknasium organisatie. Verder dragen zij de verantwoordelijkheid 1) voor de overleggen met het bestuur/management van het DAF Museum, 2) voor de Marketing,  PR/promotie van het TN, 3) voor de acquisitie nieuwe collega’s en 4) het verzorgen van de interne en externe communicatie. Beide collega’s maken afspraken over ieders aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden.

  Uitdaging 

  Het Trucknasium biedt een boeiende “werkplek”. Als vrijwilliger stuur je een jonge afdeling van het DAF Museum aan en je promoot het toekomstig werken in de techniek/Automotive sector. Dit alles in een geweldige, historische omgeving.

  Interesse?

  Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het Trucknasium bij het DAF Museum, via de mail: info@daf-museum.nl

   

 • Vrijwilliger-acquisiteur scholen

  Functieomschrijving vrijwilliger acquisiteur scholen

  Taakomschrijving:

  Werven van scholen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs voor deelname aan het Trucknasium lesprogramma. Verder het uitvoeren van allerlei activiteiten op het gebied van relatiebeheer gericht op de aangegeven onderwijsinstellingen in Eindhoven en een grote straal daarbuiten.

  Taken:

  • Onderhouden van contacten met deelnemende scholen in het verzorgingsgebied van het Trucknasium.

  • Promotie van het Trucknasium lesprogramma

  • Werven van nieuwe scholen voor deelname aan het Trucknasium programma

  • Terugkoppeling van feedback vanuit deelnemende scholen vertalen t.b.v. aanpassing en verbetering van het lesprogramma.

   

  Wij bieden
  Het Trucknasium biedt een uitdaging. Je staat als vrijwilliger aan de basis van een nieuw facet van het DAF Museum en promoot het toekomstig werken in de automotive sector. Dit alles in een geweldige, historische omgeving.