Veilig Verkeer Zone

 

Leren door zien en doen


In het DAF Museum kunnen jonge bezoekers op speelse wijze leren omgaan met diverse verkeerssituaties. In de speciaal aangelegde DAF Veilig Verkeer Zone doen we dat met moderne leermiddelen en interactieve media.

Hier belichten we verschillende aspecten van verkeerskennis en verkeersveiligheid. Zo zijn er video´s over de blinde hoek bij vrachtwagens en bussen, en over gedrag en gevaren in het verkeer. Daarnaast toetsen we op een laagdrempelige manier de kennis van verkeersregels.

Veilig verkeer DAF Museum
 
 • Voor wie?
  Het lesprogramma is bedoeld voor scholieren vanaf groep 6 en het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het programma bestaat uit een theorieles en een praktijkles aan de hand van een door de leerlingen zelf aan te leggen kruispunt, een rotonde en een interactieve les met moderne media. Het programma duurt ongeveer 2 uur en wordt begeleid door verkeersdeskundigen.

  Speciale wensen en aandachtspunten ten aanzien van specifieke verkeerssituaties of omstandigheden kunnen in het programma worden ingepast, rekening houdend met de leeftijd van de leerlingen. 

  Aansluitend kan in overleg een korte rondleiding door het DAF Museum worden geregeld.

  Brabants verkeersveiligheidslabel

  Door een bezoek te brengen aan de DAF Veilig Verkeer zone krijgt een school extra punten in het kader van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u de verkeersdeskundigen vragen. 
 • Wanneer en hoe?
  De lessen worden gedurende het gehele schooljaar gegeven op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

  Bezoek volgens afspraak

  Aanvang, duur en eindtijd van het bezoek kunnen in onderling overleg worden bepaald. Hierdoor kan het bezoek op flexibele wijze worden ingepast in bestaande lesroosters of als buitenschoolse activiteit worden georganiseerd.

  Stichting DAF Veilig Verkeer Fonds

  De kosten van een les bedragen slechts €60,- per groep van maximaal 30 leerlingen en 3 begeleiders, dankzij subsidiëring van het DAF Veilig Verkeer Fonds.

  Inlichtingen

  Voor inlichtingen of het maken van afspraken kunt u contact opnemen met het DAF Museum of met:

  Mevrouw A. Selsig 
  Verkeersdeskundige en instructrice
  Tel. 06 28205578