Veilig verkeer zone

DAF Museum

Leren door zien en doen

In het DAF Museum kunnen jonge bezoekers op speelse wijze leren omgaan met diverse verkeerssituaties. In de speciaal aangelegde DAF Veilig Verkeer zone wordt gebruik gemaakt van moderne leermiddelen en interactieve media.

Hier worden verschillende aspecten van verkeerskennis en verkeersveiligheid belicht. Zo zijn er video´s over de blinde hoek bij vrachtwagens en bussen, gedrag in het verkeer en gevaren in het verkeer. Daarnaast bieden PC´s de mogelijkheid op speelse wijze de kennis van verkeersregels te toetsen.

Voor wie

Voor wie?

Het lesprogramma is bedoeld voor scholieren vanaf groep 6 van het basisonderwijs en het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het programma bestaat uit een theorieles en een praktijkles aan de hand van een door de leerlingen zelf aan te leggen kruispunt, een rotonde en een interactieve les met moderne media. Het programma duurt ongeveer 2 uur en wordt begeleid door verkeersdeskundigen.

Speciale wensen en aandachtspunten ten aanzien van specifieke verkeerssituaties of omstandigheden b.v. rond de eigen school kunnen, rekening houdend met de leeftijd van de leerlingen, in het programma worden ingepast.

Aansluitend kan in overleg een korte rondleiding door het Museum worden geregeld.

Brabants verkeersveiligheidslabel

Door een bezoek te brengen aan de DAF Veilig Verkeer zone krijgt een school extra punten in het kader van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u de verkeersdeskundigen vragen. 

Wanneer en hoe?

Wanneer en hoe?

De lessen worden gedurende het gehele schooljaar gegeven op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Bezoek volgens afspraak

Aanvang, duur en eindtijd van het bezoek kunnen in onderling overleg worden bepaald. Hierdoor kan het bezoek op flexibele wijze worden ingepast in bestaande lesroosters of als buitenschoolse activiteit worden georganiseerd.

Stichting DAF Veilig Verkeer Fonds

De kosten van een les bedragen slechts €60,- per groep van maximaal 30 leerlingen en 3 begeleiders, dankzij subsidiëring van het DAF Veilig Verkeer Fonds.

Inlichtingen

Voor inlichtingen of het maken van afspraken kunt u contact opnemen met:
Mevrouw A. Selsig,
Verkeersdeskundige en instructrice
Tel. 06 28205578 

of met het DAF Museum.

Samen in het verkeer

Samen in het verkeer - zorg dat je gezien wordt!

Voor een vrachtwagenchauffeur is het heel belangrijk dat hij je kan zien. Als jij bijvoorbeeld aan het fietsen bent en hij een bocht moet maken.

Door op de link onder het plaatje hiernaast te klikken kun je de 'Samen in het verkeer' folder openen (.pdf file). Druk deze folder maar eens af. Daarin staan wat tips.

En er staat ook een tekening van een kruispunt in. Door er met een speelgoed-vrachtwagentje over te rijden, zie je hoeveel ruimte een vrachtwagen nodig heeft om een bocht te maken.

De folder is beschikbaar in twee formaten: A3 en A4 formaat. Wanneer je op A4-formaat afdrukt moet je de twee gedeeltes van het kruispunt even aan elkaar plakken.