dinsdag 14 mei 2013 | Eindhoven

Het DAF museum is door de stichting Museum Register nu officieel erkend als ‘Geregistreerd Museum’.


Foto: Ton Cox de directeur van het DAF Museum heeft dinsdag met de nodige trots het bordje Geregistreerd Museum aan de gevel van het museum bevestigd.

Ruim drie jaar geleden is het DAF Museum gestart met de aanvraag om opgenomen te worden in het Nederland museum register. In overleg met erfgoed Brabant is de aanvraag volgens de richtlijnen van de stichting Museum Registratie samengesteld.

Het DAF museum officieel erkend als ‘Geregistreerd Museum’.

Veel tijd is besteed aan het in kaart brengen van de processen binnen het museum, Ernst Godding oud bestuurslid heeft dit voor een groot deel voor zijn rekening genomen. De conservator Hans Staals, de collectiecommissie en het archief van het DAF Museum hebben veel tijd gestoken aan het correct in kaart brengen van de collectie en de condities waaronder de collectie tentoongesteld wordt. Dit alles draagt bij in de overzichtelijkheidbinnen het museum.

geregistreerd-museum-logoHet doel van de museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea. De toetsing aan de basiseisen biedt musea een audit (analyse en controle) van de eigen organisatie. De status van geregistreerd museum schept vertrouwen tegenover derden.

Het DAF Museum heeft aangetoond dat het zijn verantwoordelijkheid als beheerder van het industrieel cultureel erfgoed serieus neemt. Particulieren die iets willen schenken, legateren of in bruikleen geven, weten dat een geregistreerd museum er op verantwoorde wijze mee zal omgaan.

Bezoekers mogen verwachten dat geregistreerde musea beschikken over een aantal basisvoorzieningen voor het publiek.